Tilintarkastukset ja taloushallinnon konsultointi ammattitaidolla
Klemetin kynästä sisältää vapaamuotoisia tekstejä ja kuulumisia tilintarkastusalalta ja siihen liittyvistä työtehtävistäni.
Klemetin kynästä 16.11.2015
Hallitus antoi esityksensä kirjanpitolain muutoksesta
 
Hallitus esitti lokakuun loppupuolella, että tilinpäätösdirektiivin (2013/34/EU) säännökset sisällytetään ja niitä sovelletaan kansallisessa lainsäädännössä. Esitys perustuu pääosin vuoden takaiseen lakiuudistusta valmistelleen Kirjanpitolainsäädännön muutokset -työryhmän mietintöön (TEM 48/2014). 
 
Hallituksen esityksen keskeisimmät muutosehdotukset kirjanpitolainsäädäntöön koskevat 
 
• lainsäädännön rakennetta,  

• pienyrityshelpotuksia,  
 
• luonnollisia henkilöitä sekä mikroyhdistyksiä ja -säätiöitä koskevia erityishelpotuksia,  
 
• olennaisuusperiaatetta,  
 
• kirjanpidon menetelmiä, aineistoja ja säilytystä,  
 
• kirjanpitoteknologisten ratkaisuiden avoimuutta,  
 
• pääomalainan merkitsemistä taseeseen,  
 
• konsernitilinpäätösvelvoitteen poistumista pien- ja mikroyrityksiltä,  
 
• mahdollisuutta kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamiseen rahoitusvälineiden sijoituskiinteistöjen sekä rahoitusleasingsopimusten tilinpäätöskäsittelyssä.